Ład korporacyjny

Ład korporacyjny w PGNiG SA

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, ale także dla członków organów tych spółek - rady nadzorczej, zarządu oraz do akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Historia zasad ładu korporacyjnego w Polsce sięga roku 2001, kiedy powstał Komitet Dobrych Praktyk. Także w 2001 roku powstał Polskie Forum Corporate Governance przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego opracowane zostały przez Komitet Dobrych Praktyk składający się z reprezentantów różnych środowisk związanych z rynkiem kapitałowym i zapisane zostały w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002". Ich nowelizacja zapisana została w dokumencie „Dobre praktyki 2005".

W 2007 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych, na wniosek Zarządu Giełdy, przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie". Nowy dokument zaczął obwiązywać od 1 stycznia 2008 rok.

Wprowadzone w Polsce „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" nie polegają na nałożeniu na wszystkie spółki giełdowe bezwzględnego obowiązku wdrożenia zasad, lecz wprowadzenie ich na podstawie zasady„comply or explain", czyli zastosuj albo wyjaśnij. Oznacza, to że spółka giełdowa powinna zadeklarować, jakie zasady chce przestrzegać, a jakie nie i wyjaśnić czym jest to spowodowane. Należy wziąć pod uwagę także fakt, że niezastosowanie się do zasad znajdujących się w dokumencie „Dobrych Praktyk" nie musi mieć wydźwięku negatywnego.