Pracownicy

Pracownicy są najcenniejszym zasobem PGNiG - dzięki ich doświadczeniu pozostajemy liderem na rynku, zaś ich zaangażowanie umożliwia ciągły rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług oraz zdobywanie kompetencji w nowych obszarach działalności.

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia zarówno osoby z ogromnym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, jak również jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi. Tworzony w ten sposób kapitał jest dla nas najcenniejszym zasobem, bo to dzięki zaangażowaniu pracowników możemy świadczyć naszym Klientom usługi najwyższej jakości, osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej oraz realizować szeroki program inwestycyjny.

Zatrudnienie w GK PGNiG w podziale na segmenty (w osobach)

Rok 2012 2011 2010 2009
Centrala PGNiG 617 838 840 833
Poszukiwanie i wydobycie 10 990 12 054 11 592 10 800
Obrót i magazynowanie 3 780 3 841 3 809 3 836
Dystrybucja 13 255 13 865 13 881 13 851
Wytwarzanie 1 069  -  -  -
Pozostała działalność 2 327 2 185 2 296 2 073
Razem 32 038 32 783 32 418 31 393