Energia dla przyszłości (Edycja II)

Już po raz drugi Ministerstwo Energii wspólnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA, PGE Polską Grupą Energetyczną SA oraz Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach II edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości”. Zgłoszenia można składać od 24 kwietnia do 6 czerwca 2017 r.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki. Ma także pomóc zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

CO OFERUJEMY: płatny roczny staż, w spółkach i Ministerstwie Energii

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM STAŻOWY: do wszystkich, którzy spełniają poniższe wymogi formalne i są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:

  1. Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  2. Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
  4. Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
  5. Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
  6. Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
  7. Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
  8. Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
  9. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;
  10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział    Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej; zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii; przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym. ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

ETAPY NABORU: ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

KIEDY ODBĘDZIE SIĘ STAŻ: termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

GDZIE BĘDZIE MOŻNA ODBYĆ STAŻE I ILU STUDENTÓW MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: program będzie realizowany w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie na terenie całej Polski. W Programie może wziąć udział 30 stażystów

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ APLIKACJE: aplikacje można składać od 24 kwietnia do 6 czerwca 2017 r. 

JAK APLIKOWAĆ: wejdź na stronę internetową Ministerstwa Energii i wypełnij FORMULARZ APLIKACYJNY

CO JEST PUNKTOWANE DODATKOWO: udokumentowana odbyta praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym; udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2; udokumentowana nauka na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

JAKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SĄ NIEZBĘDNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM: CV; list motywacyjny; zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego); oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Regulamin programu stażowego "Energia dla przyszłości"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PGNiG Akademia Młodych

Jesteś studentem lub absolwentem zainteresowanym rozpoczęciem kariery zawodowej w branży paliwowo-energetycznej? Szukasz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji o rozbudowanej strukturze?

Dla osób takich, jak Ty przygotowaliśmy specjalną ofertę edukacyjno-stażową w ramach PGNiG Akademia Młodych.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w naszej Spółce, wejdź TUTAJ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Energia dla przyszłości (Edycja I)

„Energia dla przyszłości” to program stażowy zainicjowany przez Ministerstwo Energii. Strategicznymi partnerami projektu są Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKN Orlen oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki oraz przygotowanie ich do podjęcia pracy w sektorze energetycznym. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. To także szansa na poznanie specyfiki pracy w branży paliwowo- energetycznej oraz zaplanowanie  swojego rozwoju zawodowego.

Do udziału w programie zakwalifikowano 21 stażystów, a jego inauguracja miała miejsce 30 września 2016 r. w Ministerstwie Energii podczas oficjalnego spotkania  uczestników z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim oraz wiceministrem Michałem Kurtyką. W październiku stażyści zapoznali się z pracą wybranych departamentów Ministerstwa Energii: Departamentu Energetyki, Departamentu Energii Odnawialnej, Departamentu Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu. W listopadzie absolwenci rozpoczęli staże w spółkach. W dniu 3 listopada  2016 r. odbyło się w PGNiG inauguracyjne spotkanie dla stażystów. Z uczestnikami programu spotkali się pracownicy spółki reprezentujący segmenty, w których podejmą pracę absolwenci biorący udział w programie. Po czterech miesiącach stażu wstępnego, rozpocznie się etap staży indywidualnych. Uczestnicy trafią do wybranej przez siebie spółki, gdzie przepracują pół roku, a następnie powrócą na dwa miesiące do Ministerstwa Energii. Zakończenie programu nastąpi 30.09.2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademia Energii

Od kilku lat PGNiG SA uczestniczy w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Lesława A. Pagi - Akademia Energii w roli fundatora płatnych praktyk dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną.

W 2016 r. podpisaliśmy umowy o praktykę absolwencką z trzema stypendystami Fundacji, którzy znaleźli zatrudnienie w Oddziale Obrotu Hurtowego oraz w dwóch departamentach Centrali Spółki.

Więcej o projekcie znajdziesz na stronie: http://paga.org.pl/