Rozwój pracowników

Inwestycje w zasoby ludzkie sprzyjają realizacji planów przedsiębiorstwa, pozwalają także urzeczywistniać indywidualne aspiracje poszczególnych pracowników. Osoby zatrudnione w PGNiG mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, korzystając z oferty studiów podyplomowych, uczestnicząc w branżowych konferencjach krajowych, seminariach lub sympozjach, odbywając praktyki zawodowe, a także korzystając z nowej formy samokształcenia, jaką jest e-learning.

W zależności od zakresu obowiązków, pracownicy mogą brać udział w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianego nowoczesnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spośród wielu należy wymienić: zarządzanie projektami, analiza otoczenia prawnego, zarządzanie ryzykiem w biznesie, techniki obsługi klienta oraz szkolenia związane z komunikacją wewnętrzną i współpracą w grupie. Rozbudowana oferta szkoleniowa daje pracownikom szansę na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, firmie przynosi zaś wymierne korzyści w postaci zwiększonej efektywności pracy.

Rozwój kadry przekłada się na wzrost wartości PGNiG, pozytywnie ocenianej przede wszystkim przez inwestorów oraz klientów, a także przyszłych pracowników.

PGNiG przewiduje następujące formy dokształcania i doskonalenia zawodowego swoich pracowników:

  • krajowe szkolenia, kursy i seminari,
  • kursy językowe organizowane przez PGNiG
  • szkolenia zagraniczne,
  • konferencje krajowe,
  • konferencje zagraniczne (realizowane zgodnie z odrębnymi procedurami),
  • studia podyplomowe, MBA, aplikacje radcowskie,
  • studia licencjackie i magisterskie pierwszego kierunku,
  • studia inżynierskie,
  • szkoły dla dorosłych,
  • praktyki zawodowe.