Co oferujemy?

PGNiG oferuje wszystkim swoim pracownikom dodatkowe benefity i świadczenia socjalne:

 • Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego lub wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez pracownika;
 • Dopłaty do świadczeń w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej;
 • Dopłaty do biletów komunikacji publicznej;
 • Pomoc finansowa dla pracowników i ich rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji losowej;
 • Paczki okolicznościowe dla dzieci;
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • Dopłaty do wyprawki szkolnej dla dzieci i młodzieży;
 • Opieka medyczna;
 • Możliwość udziału w sekcjach sportowych PGNiG;
 • Korzyści wynikające ze stażu pracy;
 • Dodatkowe dni wolne;
 • Ruchomy czas pracy;
 • Pracowniczy Program Emerytalny.