Informacja o projekcie "Rozwój Kapitału Ludzkiego PGNiG SA"

Projekt szkoleniowy pt. „Rozwój Kapitału Ludzkiego PGNiG SA" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki".

Okres realizacji projektu:  1.12.2009 r. - 30.11.2011r.
Kwota dofinansowania:  2 507 087,33 zł.


Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie pracownikom PGNiG SA możliwości podwyższania kwalifikacji oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych niezbędnych w miejscu pracy.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali:

  • pracownicy Oddziałów Obrotu Gazem w wieku powyżej 45 lat, pragnący zdobyć umiejętności w zakresie uczenia się metodą e-learningową
  • pracownicy Centrali Spółki PGNIG S.A. pragnący zniwelować luki kompetencyjne oraz doskonalić umiejętności osobiste,
  • menedżerowie Centrali Spółki PGNiG S.A. oraz Oddziałów Obrotu Gazem, a także osoby przygotowywane na stanowiska kierownicze, pragnące doskonalić kompetencje menedżerskie, umiejętności osobiste oraz wiedzę branżową.

 

Realizacja projektu:
Oferta szkoleń realizowanych w ramach projektu dla poszczególnych grup odbiorców przedstawia się następująco:

1)  szkolenie „ Zarządzanie wiekiem":

Do udziału w szkoleniu zaproszonych zostało 12 przedstawicieli kadry menedżerskiej Oddziałów Obrotu Gazem tj. Dyrektorów i ich Zastępców, szkolenie poświęcone było analizie koncepcji rozwoju oraz wykorzystywania potencjału pracowników w wieku 45+.

2)  szkolenia  „Wstęp do e-learningu": 

Do udziału w szkoleniu „Wstęp do e-learningu" zostali zaproszeni pracownicy Oddziałów Obrotu Gazem w wieku 45 lat i więcej. Projekt przewidywał realizację sześciogodzinnego szkolenia, którego celem było nauczenie 300 pracowników Oddziałów Obrotu Gazem w wieku 45+ kształcenia się metodą e-learningową; do każdego z uczestników szkolenia skierowaliśmy także indywidualne doradztwo w tym zakresie. Po odbytym szkoleniu doradca pomógł uczestniczkom i uczestnikom wykorzystać i utrwalić umiejętności nabyte na kursie. Szkolenie odbyło się w 25 terminach, w grupach ok. dwunastoosobowych.

3)  szkolenia „Akademia specjalisty":

1. Do udziału w szkoleniach „Akademia specjalisty" zostali zaproszeni pracownicy Centrali Spółki PGNiG S.A. pragnący zniwelować luki kompetencyjne oraz doskonalić umiejętności osobiste. W ramach realizacji projektu odbywają się 4 dwudniowe moduły szkoleniowe, których celem jest kompleksowe podniesienie umiejętności i wiedzy 180 pracowników Centrali PGNiG SA.

4)  szkolenia „Akademia menedżera":

Do udziału w szkoleniach „Akademia menedżera" zaproszeni zostali menedżerowie Centrali Spółki PGNiG S.A. oraz Oddziałów Obrotu Gazem, a także osoby przygotowywane na stanowiska kierownicze, pragnące doskonalić kompetencje menedżerskie, umiejętności osobiste oraz wiedzę z zakresu obrotu gazem. Projekt przewiduje realizację 4 dwudniowych modułów szkoleniowych, których celem jest kompleksowe podniesienie wiedzy i umiejętności 180 menedżerów Centrali i OOG.