FAQ

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęstsze pytania.

Co muszę załatwić w związku ze zmianą sprzedawcy?

Przygotuj fakturę za prąd i dowód osobisty w celu weryfikacji danych. Resztę formalności załatwia PGNiG na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.

 

Czy zmiana sprzedawcy może spowodować, że nie będę miał prądu?

Zmiana sprzedawcy nastąpi automatycznie, bez przerw w dostawie, zmiany licznika oraz instalacji.

 

Czy powinienem samodzielnie rozwiązać umowę u poprzedniego sprzedawcy prądu?

Nie ma takiej potrzeby, PGNIG wykonuje za Klienta wszelkie formalności związane z procesem na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy.

 

Jakie są koszty związane z procesem zmiany sprzedawcy na PGNIG?

Każda zmiana sprzedawcy jest bezpłatna i dokonywana jest przez PGNIG w imieniu Klienta.

 

Kiedy umowa z PGNIG zacznie działać?

Umowa jest zawierana w dniu jej podpisania przez Klienta. Energię elektryczną zaczniemy Ci dostarczać po ok. 1-2 miesiącach, czyli po poztywnym przejściu procesu zmiany sprzedawcy.

 

Czy po zmianie sprzedawcy będę otrzymywać jedną fakturę?

Po zmianie sprzedawcy, będziesz dostawać fakturę za prąd wyłącznie od PGNIG. Będziesz dostawać jedną fakturę, na której będą rozliczenia za sprzedaż energii i opłaty dystrybucyjne.

 

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

Jakie są kary za rozwiązanie umowy?

Umowa nie przewiduje żadnych kar za rozwiązanie umowy.