Otwarte Działania Twórcze w Centrali PGNiG SA w Warszawie

Prezentowana wystawa w Centrali to zbiór prac plastycznych i dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych działań artystyczno-dydaktycznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, Zespołu Szkół Plastycznych oraz Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze, w latach 2006-2010. Sponsorem prezentowanych działań jest PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

"Otwarte Działania Twórcze" to międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, który skupia wokół siebie młodzież z różnych środowisk. Projekt funkcjonuje już sześć lat. W ramach realizacji jego zadań spotykają się grupy młodzieży sprawnej oraz niesprawnej intelektualnie. W trakcie kolejnych spotkań, podczas integracyjnych zabaw plastycznych budowane są pozytywne więzi młodzieży z różnych środowisk, młodzi ludzie uczą się rozumieć potrzeby ludzi niepełnosprawnych. Proponowane działania mają wpływ na kształtowanie rozwoju poznawczego, sensorycznego i manualnego osób z niepełnosprawnością umysłową. Stworzone sytiacje budują poczucie wiary we własne siły, a wśród uczestników warsztatów nawiązują się koleżeńskie więzi.

Co roku w ramach realizacji zadań projektu młodzież spotyka się na warsztatach plastycznych oraz na happeningu w centrum Zielonej Góry, a podsumowanie prac następuje w Salonie Wystaw. W spotkaniach integracyjnych uczestniczyli na przełomie sześciu lat uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Plastycznych, Gimnazjum nr 1 oraz słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze.