Otwarte Działania Twórcze - Czechy

"Otwarte Działania Twórcze" to projekt realizowany co roku przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze we współpracy z innymi zielonogórskimi szkołami - Zespołem Szkół Plastycznych, I Liceum Ogólnokształcącym, Publiczną Szkołą Podstawową nr 7, Medycznym Studium Zawodowym. Myślą przewodnią spotkań młodzieżowych grup integracyjnych, warsztatów, happeningów i wystaw jest przyswojenie elementarnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W tym roku tematem spotkań były Czechy: kultura, obyczaje i życie codzienne naszych południowych sąsiadów. Nasz Oddział występuje w roli sponsora wspierającego wydarzenie.