Otwarcie nowych instalacji - OG Kromolice i OP Środa Wlkp.

26 października oficjalnie uruchomiliśmy nowe jednostki eksploatujące gaz ziemny – Ośrodek Grupowy Kromolice i Ośrodek Produkcyjny Środa Wlkp.

Obie instalacje podlegają organizacyjnie Kopalni Gazu Ziemnego Kaleje. Obiekty te eksploatują gaz ze złóż Kromolice, Kromolice S i Środa Wlkp., których zasoby wydobywalne oceniane są na około 1,2 mld m³. To wysokokaloryczny gaz zaazotowany zaklasyfikowany do podgrupy Lw. Złoża będziemy eksploatowali przez ok. 20 lat.

Na uroczystym otwarciu instalacji pojawili się przedstawiciele władz PGNiG SA oraz spółki FX Energy Poland, z którą wspólnie realizowaliśmy projekt zagospodarowania złóż w tym rejonie.

O współpracy obu firm przy „Projekcie Środa" mówili Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze Tadeusz Kulczyk, Dyrektor FX Energy Poland sp. z o.o. Zbigniew Tatys oraz Członek Zarządu FX Energy Poland sp. z o.o. Jerzy Maciołek.

Na miejscu obecni byli również Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Robót Górniczych Zbigniew Ząbkiewicz z centrali w Warszawie, a także przedstawiciele lokalnych władz – Starosta Powiatu Średzkiego Tomasz Pawlicki i Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Ziętkowski.

- To nasz mały Kuwejt – podkreślał z dumą burmistrz Środy Wlkp.

Po przywitaniu gości i krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy przedstawiciele obu firm przecięli wstęgę, a ksiądz Włodzimierz Jackiewicz z parafii w Zaniemyślu poświęcił instalację. Następnie Dyrektor Ząbkiewicz odkręcił zawór, dokonując symbolicznego zapalenia świeczki. Po wszystkim kierownik KGZ Kaleje Jarosław Wiśniowski zapoznał przybyłych z instalacją OG Kromolice.

Z Ośrodka Grupowego zaproszeni goście przejechali na Ośrodek Produkcyjny Środa Wlkp.,