Organizacja i zakres QHSE

System Zarządzania QHSE obejmuje swoim zakresem:

  • Centralę Spółki w Warszawie,
  • Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze w Warszawie
  • Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie
  • Oddział Obrotu Hurtowego w Warszawie
  • Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie
  • Oddział w Odolanowie
  • Oddział w Sanoku,
  • Oddział w Zielonej Górze.