Odwiert Lubiatów 13k

Kolejne prace wiertnicze w rejonie KRNiGZ Lubiatów!​

Odwiert Lubiatów 13k (na zdjęciu), odwiercony przez firmę Exalo jest jednym z 3  planowanych odwiertów (L11H, L13k, SG11k), których realizacja przypada na lata 2014-2015. Roboty wiertnicze wykonywane są  w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego już Ośrodka Grupowego Lubiatów II z zagospodarowanym odwiertem L-2k oraz niepodłączonym do instalacji L-6H. Teren pod realizację wierceń (L-13k i L-11H) przekazany został we wrześniu 2014 roku. W styczniu br. miało miejsce wywołanie odwiertu L-13k w chwili obecnej trwają prace przy otworze L-11H.

Późniejsze zagospodarowanie odwiertu L-13 k polegać będzie na podłączeniu do Ośrodka Grupowego Lubiatów II , z którego płyn złożowy przesyłany będzie rurociągiem na Ośrodek Centralny. Kopaliną główną jest ropa naftowa z towarzyszącym jej gazem ziemnym o przewidywanym wydatku ok. 80 m3/dobę.
 
Celem inwestycji jest lepsze udostępnienie południowej  (L-13k, L-11H) oraz północnej (SG-13H) części zagospodarowanego już złoża Lubiatów, w którym nagromadzenie węglowodorów w złożu stwierdzono w pułapce litologicznej w utworach dolomitu głównego.