Odwiert Lisewo 2k uruchomiony!

11 września 2014 r., tydzień po odbiorze technicznym, uruchomiony został odwiert Lisewo 2k. Prace związane z rozruchem instalacji strefy przyodwiertowej trwały już od 8 września.

Złoże gazu ziemnego „Lisewo” zlokalizowane jest około 30 km na południe od miejscowości Września, w województwie wielkopolskim. Zostało odkryte w 2011 r. otworem Lisewo-1 w utworach czerwonego spągowca.
 
Strefa przyodwiertowa Lisewo 2k wchodzi w skład Ośrodka Grupowego Lisewo, na terenie którego zlokalizowane są również otwory: Lisewo-1 oraz Komorze-3k. Zagospodarowanie złóż Lisewo i Komorze to wspólny projekt naszego Oddziału i FX Energy Poland sp. z o.o.