Konferencja PGNiG „Transformacja – Jak odpowiedzialnie zarządzać procesem zmian”

"Transformacja – Jak odpowiedzialnie zarządzać procesem zmian?" to hasło przewodnie piątej już edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia" organizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która odbędzie się 25 listopada 2013 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konferencji są PwC Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz THINKTANK.

Zainicjowana w 2009 roku konferencja to spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej, przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.  Dotychczasowe edycje wydarzenia potwierdziły duże zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

Tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia jest „Transformacja – Jak odpowiedzialnie zarządzać procesem zmian?". Mamy nadzieję, że dyskusja na temat transformacji, obecnej na co dzień w wielu wymiarach w działalności firm, ale także w życiu każdego człowieka, pozwoli spojrzeć na ten temat z szerszej perspektywy. W dyskusji chcemy poruszać tematykę zmian zarówno z punktu widzenia stricte biznesowego, jak również osobistego - psychologicznego, który we współczesnym zarządzaniu firmami odgrywa równie ważną rolę.

Do udziału w piątej edycji tego wydarzenia zaproszeni zostali przedstawiciele biznesu – prezesi czołowych firm energetycznych, a także administracji, świata nauki, NGO'sów, wśród nich m. in.: Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa, Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, Piotr Woźniak - Podsekretarz Stanu, Wiceminister Środowiska, Mariusz Grendowicz – Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych, Prof. Jerzy Bralczyk, Edwin Bendyk, Wojciech Eichelberger. Podczas konferencji będziemy mogli również wysłuchać inspirującego wystąpienia podróżnika i biznesmena Marka Kamińskiego.