Oddział Obrotu Hurtowego

Oddział Obrotu Hurtowego jest wyspecjalizowaną komórką PGNiG, która odpowiada za obszar handlu: gazem ziemnym, LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami CO2 i prawami majątkowymi.

Naszymi Odbiorcami są zakłady przemysłowe, podmioty kupujące produkty w celu dalszej odsprzedaży oraz operatorzy systemu gazowego.

Dbamy o dywersyfikację źródeł dostaw gazu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla naszych Klientów. W tym celu wykorzystujemy aktywa, będące w dyspozycji PGNiG SA, które stanowią m.in. zakontraktowane pojemności i moce podziemnych magazynów gazu. Dzięki nim jesteśmy przygotowani na realizację dodatkowych, nieplanowanych dostaw zgłaszanych przez naszych Klientów. Na zlecenie Klientów świadczymy również usługę biletową polegającą na utrzymywaniu obowiązkowego zapasu gazu ziemnego.

Dzięki zdobytej przez nas wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy jednym z głównych graczy w zakresie obrotu towarami giełdowymi w Polsce. Ponadto jesteśmy aktywnymi uczestnikami europejskich giełd energetycznych oraz wyspecjalizowanych platform brokerskich na rynku hurtowym, na których prowadzą działalność spółki z całej Europy:

  • Jesteśmy czołowym uczestnikiem giełdowego rynku gazu ziemnego w Polsce. Na rynkach zachodnio-europejskich, za pośrednictwem spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG Supply & Trading, dokonujemy obrotu gazem ziemnym m.in. na platformach handlowych NCG, Gaspool i TTF.
  • Realizujemy obrót energią elektryczną na rynku polskim i niemieckim. W Polsce jesteśmy aktywni na rynku pozagiełdowym OTC w ramach umów EFET oraz na Towarowej Giełdzie Energii. Na rynku niemieckim uczestniczymy w handlu kontraktami spotowymi na platformach giełdowych EPEX Spot oraz terminowymi na EEX.
  • Dzięki członkostwu w londyńskiej giełdzie ICE zawieramy transakcje na największej i najbardziej płynnej w Europie platformie kontraktów terminowych na rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jesteśmy również aktywni w handlu na Rynku Praw Majątkowych.