Oddział Obrotu Hurtowego w Warszawie

PGNiG SA

Oddział Obrotu Hurtowego
ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa

tel. 22 589 44 25, 22 589 44 65
sekretariat.ooh@pgnig.pl

Sprzedaż gazu - sprzedaz@pgnig.pl
Trading - traders@pgnig.pl
Rozliczenia - rozliczenia.ooh@pgnig.pl
Dyspozycja – dyspozycja@pgnig.pl