Odbiór techniczny na Radoszynie

Zagospodarowanie złoża Radoszyn i budowa instalacji eksploatującej węglowodory z tego złoża to kolejny projekt Oddziału, którego realizacja wpłynie na wzrost krajowego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

W piątek 4 sierpnia odbył się Odbiór Techniczny dla zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie złoża Radoszyn. Wykonawca zawiadomił o przystąpieniu do czynności przedrozruchowych i przygotowania do uruchomienia Kopalni Ropy Naftowej Radoszyn zgodnie z  zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Instrukcją rozruchu. Obecnie prowadzone jest azotowanie rurociągów. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad bieżącego roku.