Newsletter informacji giełdowych - RODO

Podanie adresu email oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych w ramach newslettera inwestorskiego od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) dotyczących towarów i usług PGNiG. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszenia i przesyłania newslettera inwestorskiego.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.
 2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail: de@pgnig.pl telefonicznie pod nr +48 22 589 45 15 lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
 3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usługi newslettera inwestorskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO,
  2. w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, w celu ułatwienia kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących produktów i usług PGNiG; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PGNiG polegający na przesyłaniu treści marketingowych drogą elektroniczną w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi newslettera (do czasu rezygnacji z subskrypcji). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
 7. Wyrażoną zgodę tę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Dla celów dowodowych, PGNiG prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG w celu świadczenia usługi newslettera inwestorskiego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez PGNiG będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.