Nauczyciele na warsztatach w siedzibie Oddziału

Grupa zielonogórskich nauczycieli gościła w naszym Oddziale na warsztatach edukacyjnych pt. "Lubuskie źródła energii".
Spotkanie odbyło się 25 marca. Wzięli w nim udział nauczyciele fizyki, geografii i chemii. Inicjatywę przeprowadziliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki SNaFi. Na program warsztatów składały się trzy prezentacje. Pierwsza z nich poświęcona była działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem naszej obecności w województwie lubuskim. Podczas drugiej prezentacji, Krzysztof Wolańskiego z OGiE, opowiedział więcej na temat procesu poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, shall gazu i zasobów złóż w Polsce. Paweł Tiahnybok z Działu Eksploatacji przybliżył nauczycielom informacje na temat Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Grupa będzie miała okazję odwiedzić kopalnię w ramach warsztatów. Każdy z uczestników otrzymał zestaw edukacyjny, na który składał się fragment rdzenia, dwie próbki ropy naftowej, siarka oraz proppant. Nauczyciele wykorzystają je podczas prowadzonych przez siebie lekcji tematycznych.