W Krokowej o ropie i gazie z łupków

W Gminie Krokowa nasz Oddział eksploatuje ropę naftową i gaz ziemny od 40 lat na kopalni Żarnowiec, a w Lubocinie trwają obecnie prace związane z poszukiwaniem gazu z łupków. W związku z tymi działaniami PGNiG SA sponsoruje szereg imprez w Gminie.

W dniach 14-15 lipca odbyły się Dni Krokowej. Wspólnie z Pomorskim Oddziałem Obrotu Gazem i Centralą zorganizowaliśmy stoisko promocyjne, na którym mieszkańcy gminy i turyści oglądali rdzenie, ropę, zadawali pytania dotyczące eksploatacji złóż konwencjonalnych, a także pytali o szanse i zagrożenia związane z gazem z łupków.

Z inicjatywy kierownika kopalni Żarnowiec Jacka Słowakiewicza w krużgankach kościoła parafialnego Zwiastowania Pana eksponowana jest wystawa Oddziału przedstawiająca rozwój górnictwa naftowego w północno-zachodniej Polsce.