Najważniejsze wydarzenia 2016 roku

Najważniejsze wydarzenia 2016 roku to rozpoczęcie budowy kopalni Radoszyn, a także oficjalne uruchomienie Ośrodka Produkcyjnego Połęcko. Podczas uroczystości, na terenie instalacji, pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, a także kierownictwo spółki z prezesem Piotrem Woźniakiem na czele. Dzięki ropie naftowej ze złoża Połęcko, krajowe wydobycie tego surowca zwiększy się o 20 tysięcy ton rocznie!

W naszej zakładce znajdą Państwo również relację z uroczystych obchodów Barbórki 2016 w Zielonej Górze. Zapraszamy do lektury

Ważnymi wydarzeniami były ćwiczenia na terenie Odazotowni Grodzisk i Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, w których wzięły udział specjalistyczne jednostki straży pożarnej i ratownicy górniczy. Ćwiczono różne warianty w razie awarii i innych sytuacji kryzysowych.

Warto wspomnieć, że uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, podczas których mogliśmy zaprezentować specyfikę naszej pracy i zagadnienia naukowo-techniczne przemysłu naftowego i gazowniczego. Stoisko promocyjne PGNiG pojawiło się m. in. na terenie Politechniki Poznańskiej, gdzie odbyła się duża impreza tematyczna pod nazwą "Noc Naukowców". Byliśmy też we Wrocławiu na Dolnośląskim Festiwalu Nauki i w Warszawie, w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zorganizowano - jak co roku - wielką imprezę z okazji Dnia Dziecka, z udziałem przedstawicieli spółek Skarbu Państwa.