Najważniejsze wydarzenia 2018 roku

Ten rok był dla Oddziału wyjątkowy. Minęło 50 lat od powołania Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Zielonej Górze, dlatego w czerwcu zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu. 

Kiedy patrzymy na historię zielonogórskiego oddziału, jesteśmy świadkami imponującej drogi, jaką przeszło górnictwo naftowe i gazownictwo w tej części Polski. Pierwsze wiercenie we wsi Zatonie sprzed pół wieku otworzyło nowy rozdział w historii naszej branży. Dziś Oddział w Zielonej Górze obejmuje swoim działaniem między innymi 18 kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego, wśród których znajdują się najnowocześniejsze w Europie instalacje – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – W najbliższym czasie planujemy włączenie do eksploatacji nowych odwiertów na trzech złożach, co znacznie zwiększy wydobycie węglowodorów na Niżu Polskim – dodał.

Za nami pół wieku pracy i ciągłego rozwoju – podsumował Krzysztof Krupiński, dyrektor Oddziału PGNiG SA w Zielone Górze. – Zaczynaliśmy jako przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dziś wytwarzamy aż osiem produktów handlowych. Oprócz wiodących: ropy naftowej i gazu ziemnego, również gaz skroplony LNG, koncentrat helu, mieszaninę gazu propan-butan, wysoki metan, siarkę i energię elektryczną.

Dbamy o bezpieczeństwo pracowników i instalacji

Oddział w Zielonej Górze dba o bezpieczeństwo pracowników i obiektów technologicznych. Gotowość do działań ratowniczych i przeciwpożarowych gwarantują regularne ćwiczenia na instalacjach, podczas których pracownicy zakładu współdziałają ze strażakami z miejscowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Rozbudowujemy infrastrukturę

Każdego roku Oddział rozwija istniejącą infrastrukturę i buduje nowe obiekty technologiczne. Spośród wielu inwestycji 2018 roku na uwagę zasługuje budowa gazociągu do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, o której możecie Państwo przeczytać w jednym z artykułów.