Formularze do pobrania

Zbiór formularzy wykorzystywanych w procesach obsługi Klienta.

Przyłączenie do sieci gazowej

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 • Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym pdf 1.25 MB

Zawarcie / rozwiązanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o tytule prawnym pdf 587.61 kB
 • Protokół zdawczo – odbiorczy pdf 140.89 kB
 • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej pdf 534.98 kB
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie procentowe) pdf 715.92 kB
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie rzeczywiste) pdf 720.68 kB
 • Pełnomocnictwo pdf 622.54 kB
 • Pełnomocnictwo szczególne pdf 553.45 kB
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego pdf 592.69 kB
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym pdf 1.25 MB

Formularze umów kompleksowych

Tutaj znajdą Państwo aktualne formularze umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego wraz z ogólnymi warunkami umowy:

Realizacja zawartej umowy na dostarczanie gazu

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie pdf 644.62 kB
 • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej pdf 534.98 kB
 • Formularz zgody na obciążenie Państwa rachunku pdf 118.91 kB
 • Formularz odwołanie zgody na obciążenie rachunku pdf 119.06 kB
 • Wniosek o zwrot nadpłaty pdf 535.25 kB
 • Formularz reklamacji pdf 562.62 kB
 • Wniosek o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego pdf 553.71 kB
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym pdf 1.25 MB

GAZEK - Dokumenty dla oferty Do roku bez abonamentu

Dokumenty dla zawierania umowy korespondencyjnie

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • REGION DOLNOŚLĄSKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 111.38 kB
 • REGION DOLNOŚLĄSKI - Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pdf 556.36 kB
 • REGION GÓRNOŚLĄSKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 111.87 kB
 • REGION GÓRNOŚLĄSKI - Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pdf 576.41 kB
 • REGION KARPACKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 111.55 kB
 • REGION KARPACKI - Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pdf 574.58 kB
 • REGION MAZOWIECKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 111.87 kB
 • REGION MAZOWIECKI - Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pdf 577.53 kB
 • REGION POMORSKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 111.36 kB
 • REGION POMORSKI - Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pdf 574.93 kB
 • REGION WIELKOPOLSKI - Informacja dla klienta zawierajacego umowę pdf 576.71 kB
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION DOLNOŚLĄSKI zip 5.19 MB
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION GÓRNOŚLĄSKI zip 5.19 MB
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION KARPACKI zip 5.19 MB
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION MAZOWIECKI zip 5.19 MB
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION POMORSKI zip 5.18 MB
 • Dokumenty dla Klienta Indywidualnego - REGION WIELKOPOLSKI zip 5.18 MB
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wyciągi z Taryf Operatorów na rok 2016 - Archiwum zip 1.68 MB

Realizacja zawartej umowy na dostarczanie energii elektrycznej

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie pdf 644.62 kB
 • Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie pdf 574.38 kB
 • Wniosek o udzielenie bonifikaty pdf 584.86 kB
 • Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego pdf 594.21 kB
 • Wniosek o przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego pdf 587.13 kB
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy energii elektrycznej pdf 585.65 kB
 • Wniosek reklamcji pdf 636.88 kB
 • Wniosek o zwrot nadpłaty pdf 535.25 kB

Cennik na rok 2018 dla konsumentów posiadających umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte przed 1 września 2016 roku

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Cennik na rok 2018 dla konsumentów posiadających umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte przed 1 września 2016 roku