Cennik usług przyłączeniowych

Poniższa tabela* dotyczy kosztów przyłączenia do Sieci Dystrybucyjnej dla Klientów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I**:
  Moc przyłączeniowa
[b] [m3/h]
Opłata ryczałtowa za budowę przyłacza o długości do 15m
[Qr]
Stawka opłaty za każdy metr przyłącza powyżej 15m
[Sp] [zł/m]
Dla Obszaru działania Oddziału w Gdańsku b=<10 1 942,20 zł 79,7
Dla obszaru działania Oddziału w Poznaniu b=<10 1 847,00 zł 70,2
Dla obszaru działania Oddziału w Tarnowie b=<10 1 754,70 zł 62,7
Dla obszaru działania Oddziału w Warszawie b=<10 1 932,00 zł 78,5
Dla obszaru działania Oddziału we Wrocławiu b=<10 1 920,20 zł 77,8
Dla obszaru działania Oddziału w Zabrzu b=<10 1 837,60 zł 71,8

* tabela powstała na podstawie pkt. 11 Taryfy nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

** Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego - np. na cele ogrzewania w domkach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych.

gdzie:                                                    
OP – opłata za przyłączenie [zł],                                            
OR – opłata ryczałtowa za budowę Przyłącza do sieci gazowej o długości do 15 m [zł],                                            
SP – stawka opłaty za każdy metr Przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m [zł/m],                                            
LP – długość Przyłącza do sieci gazowej powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 m [m].