Prokurent

Violetta Jasińska–Jaśkowiak

Pani Violetta Jasińska–Jaśkowiak - ukończyła w 1983 roku Politechnikę Warszawską jako magister inżynier technolog materiałów, a następnie w 1996 roku studia podyplomowe w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Zarządzania i Finansów, a w 1997 roku  na tej samej uczelni Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. W 2009 roku zdobyła tytuł Master of Business Administration (Ekonomia) Uniwersytetu w Montrealu  (CEMBA) oraz Dyplom z wyróżnieniem  Master of Business Administration (Ekonomia) Szkoły Głównej Handlowej. W 2003 roku została wpisana na listę doradców podatkowych z numerem wpisu  09987.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w sektorze bankowości, finansów i ubezpieczeń (Kredyt Bank SA, TUiR WARTA SA, Bank Rozwoju Eksportu SA), gdzie odpowiadała za obszar strategii podatkowej. Pełniła również funkcję Prezesa Zarządu Austropol Sp. z o.o.

Z PGNiG SA związana jest od 2008 roku, początkowo jako zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości, od czerwca 2012 roku jest Dyrektorem Departamentu Rachunkowości i Główną Księgową.  

Prokurent PGNiG SA reprezentuje spółkę podczas dokonywania przez Zarząd PGNiG SA czynności prawnych.

Oświadczenie Pani Violetty Jasińskiej–Jaśkowiak  z dnia 12.10.2018 roku

Pani Violetta Jasińska–Jaśkowiak - Prokurent PGNiG SA zaświadcza, że jej Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pani Violetta Jasińska-Jaśkowiak pełni aktualnie funkcje w następujących podmiotach:

PGNiG SA – Prokurent od grudnia 2013 roku;

PGNiG SA – Dyrektor Departamentu Rachunkowości – Główna Księgowa;

PGNiG Serwis Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej od kwietnia 2018 roku – 100% udziału PGNiG SA, wskazana przez Zgromadzanie Wspólników PGNiG Serwis Sp. z o.o.