Kto może skorzystać z usługi

Usługa biletowa skierowana jest do firm dokonujących obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów przywożących gaz ziemny na teren Polski, w tym również przedsiębiorstw planujących działalność w tym zakresie.