Struktura

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. działa jako struktura składająca się z Centrali, Biur Sieci Sprzedaży i Obszarów Sprzedaży. W jej skład wchodzą:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Centrala Spółki

Biuro Sieci Sprzedaży Wschód

Biuro Sieci Sprzedaży Zachód

Biuro Sieci Sprzedaży Południe

 


Centrala Spółki jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną, nadzorczą, planistyczną, wykonawczą i kontrolną, która podlega Zarządowi -  stanowi aparat wykonawczy Zarządu w ramach struktury organizacyjnej Spółki, nadzorujący działalność Biur Sieci Sprzedaży. 

 Do zadań Centrali należy w szczególności:

  • nadzór operacyjny nad wszystkimi zadaniami wynikającymi z przedmiotu działalności określonego w Statucie,
  • bezpośredni nadzór w stosunku do Biur Sieci Sprzedaży,
  • prowadzenie działalności gospodarczej związanej w szczególności z handlem gazem i energią elektryczną.

Centrala Spółki
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
pod.sekretariat@pgnig.pl
fax: 22 378 11 66

 

Biura Sieci Sprzedaży i Obszary Sprzedaży

W ramach struktury PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. funkcjonują trzy Biura Sieci Sprzedaży: Wschód, Zachód i Południe. Biura Sieci Sprzedaży dzielą się na Obszary Sprzedaży.

Poszczególne Obszary Sprzedaży nadzorują prace Biur Obsługi Klienta. Biura odpowiedzialne są za bezpośrednią obsługę Klientów. Wsparciem obsługi Klientów Indywidualnych zajmuje się również Contact Center oraz Infolinia. Klientom Biznesowym dedykowani są dodatkowo doradcy biznesowi.

Dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość zarzadzania swoim gospodarstwem domowym i przedsiębiorstwem za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi, stworzona została platforma eBOK oraz uruchomiono Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Są to bezpłatne usługi, zapewniające dostęp do indywidualnego konta, rachunków i wykresów zużycia za pośrednictwem internetu lub telefonu.

Biuro Sieci Sprzedaży Wschód i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
tel. 22 270 04 48
fax 22 468 89 02

sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Warszawski Obszar Sprzedaży

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
tel. 22 270 04 48
fax 22 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Gdański Obszar Sprzedaży

ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
tel. 22 106 90 00
sekretariat.gdansk@pgnig.pl

 

Łódzki Obszar Sprzedaży

ul. Uniwersytecka 2/4
90-137 Łódź
tel. 22 270 04 48
fax 22 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Białostocki Obszar Sprzedaży

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 22
15-182 Białystok
tel. 22 270 04 48
fax 22 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

Biuro Sieci Sprzedaży Zachód i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. 71 364 94 05
fax 71 364 94 06
sekretariat.doh@pgnig.pl

 

Wrocławski Obszar Sprzedaży

ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. 71 364 94 05
fax 71 336 70 19
sekretariat.doh@pgnig.pl

 

Poznański Obszar Sprzedaży

ul. Grobla 15
61-859 Poznań
tel. 61 885 42 00
fax 61 885 43 00
sekretariat.poznan@pgnig.pl

 

Szczeciński Obszar Sprzedaży

ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin
tel. 61 885 42 00
fax 61 885 43 00
sekretariat.poznan@pgnig.pl

Biuro Sieci Sprzedaży Południe i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Gazowa 14b
31-060 Kraków
tel. 12 628 18 00
fax 12 628 18 39
region.krakowski@pgnig.pl

 

Rzeszowski Obszar Sprzedaży

ul. Wspólna 5
35-205 Rzeszów
tel. 17 875 03 00
fax 17 875 03 30
region.rzeszowski@pgnig.pl

 

Tarnowski Obszar Sprzedaży

ul. Wita Stwosza 7
33-100 Tarnów
tel. 14 632 38 00
fax 14 632 38 11
region.tarnowski@pgnig.pl

 

Zabrzański Obszar Sprzedaży

ul. Mikulczycka 5
41-800 Zabrze
tel. 32 373 50 00
fax 32 373 53 02
sekretariat.zabrze@pgnig.pl

 

Krakowski Obszar Sprzedaży

ul. Gazowa 14b
31-060 Kraków
tel. 12 628 18 00
fax 12 628 18 39
region.krakowski@pgnig.pl

 

Katowicki Obszar Sprzedaży

ul. Chorzowska 108
40-847 Katowice
sekretariat.zabrze@pgnig.pl

 

CERTYFIKAT

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uzyskała certyfikat potwierdzający stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001.