Jak prawidłowo czytać fakturę za gaz?

 

1. Numer konta

Jest to Twój indywidualny numer rachunku dedykowany wpłatom za otrzymane faktury.

2. Numer Klienta
To indywidualny numer przypisany każdemu Klientowi. Służy do identyfikacji w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta.

3. Adres punktu poboru
Miejsce, gdzie pobierasz paliwo gazowe. Pod adresem podany jest numer gazomierza.

4. Taryfa
Oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą jesteś rozliczany (grupy od W-1.1 do W-4). Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

 • miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora sieci, z której następuje pobór;
 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan-butan – powietrze lub gaz propan-butan – rozprężony);
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego.

5. Wielkość zużycia
Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach.

6. Cena za paliwo gazowe
Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Opłaty te zwykle stanowią 50–60% całego rachunku.

7. Abonament
Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp.

8. Opłata dystrybucyjna stała
Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia.

9. Opłata dystrybucyjna zmienna
Opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych parametrach jakościowych i w określonych ilościach. Naliczana jest proporcjonalnie do zużycia.

10 i 11. Kwota do zapłaty oraz termin płatności
Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić. Pamiętaj, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.

1. Numer konta
Jest to Twój indywidualny numer rachunku dedykowany wpłatom za otrzymane faktury.

2. Numer Klienta
To indywidualny numer przypisany każdemu Klientowi. Służy do identyfikacji w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta.

3. Adres punktu poboru
Miejsce, gdzie pobierasz paliwo gazowe. Pod adresem podany jest numer gazomierza.

4. Taryfa
Oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą jesteś rozliczany (grupy od W-1.1 do W-4). Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

 • miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora sieci, z której następuje pobór;
 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan-butan – powietrze lub gaz propan-butan – rozprężony);
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego.

5. Wielkość zużycia
Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach.

6. Cena za paliwo gazowe
Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Opłaty te zwykle stanowią 50–60% całego rachunku.

7. Abonament
Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp.

8. Opłata dystrybucyjna stała
Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia.

9. Opłata dystrybucyjna zmienna
Opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych parametrach jakościowych i w określonych ilościach. Naliczana jest proporcjonalnie do zużycia.

10. Kwota do zapłaty oraz termin płatności
Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić. Pamiętaj, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.

Jak zaktualizować dane na fakturze?

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:

 • nazwisko
 • adres korespondencyjny1
 • adres zamieszkania
 • inne dane (np. telefon)1

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

 • standardowym formularzu lub
 • na dokumencie przygotowanym przez Klienta,
 • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy
 • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo.
Gdy zmianie ulega nazwisko, konieczne jest dostarczenia przez Klienta kopii dokumentu tożsamości, przy czym na przesłanej kopii dokumentu tożsamości widoczne powinny być jedynie dane niezbędne tj. (imię, nazwisko i numer PESEL). Dane w pozostałym zakresie, w tym zdjęcie, powinny zostać zakryte lub zamazane. W każdym wypadku, przesłana kopia dokumentu tożsamości zostanie zniszczona po zweryfikowaniu danych Klienta.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub zostanie sporządzony aneks do umowy.

1pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.

Jak sprawdzić historię moich faktur i płatności?

W celu sprawdzenia historii faktur bądź historii płatności należy zalogować się do elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK).

 

Poznaj E-bok

e-BOK umożliwia szybki dostęp do informacji związanych z poborem paliwa gazowego

Poznaj E-bok

Jak otrzymywać eko-fakturę?

Eko-faktura

To usługa polegająca na dostarczaniu Klientom PGNiG elektronicznego obrazu faktur

Zobacz więcej

Dostępne metody płatności

Przelew bankowy

W każdym oddziale Banku PKO BP bez prowizji

zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.