Konsensus

Konsensus skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej PGNiG został przygotowany przez Dział Relacji Inwestorskich PGNiG S.A. w oparciu o dane otrzymane od analityków aktywnie pokrywających spółkę. Poniższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny i przedstawia oczekiwania przedstawicieli Domów Maklerskich odnośnie potencjalnych wyników finansowych w oparciu o ich indywidualną interpretację dostępnych danych rynkowych oraz szacunkowych danych operacyjnych opublikowane przez PGNiG S.A. za posrednictwem raportów bieżących.

PGNiG nie odpowiada za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o poniższe informacje.

Konsensus wyników Q1 2019 nie został opublikowany.

Konsensus wyników Q4 2018 nie został opublikowany.

Konsensus wyników Q3 2018 nie został opublikowany.

Konsensus wyników Q2 2018 nie został opublikowany.

Konsensus wyników Q1 2018 nie został opublikowany.

Konsensus wyników Q4 2017 nie został opublikowany.

 

Konsensus wyników Q3 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 25 października 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q3 2017
mediana
Raportowane wyniki PGNiG Q3 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 6,21 6,08 2%
EBITDA Grupy 1,12 1,08 4%
 - Poszukiwanie i Wydobycie 0,80 0,80 0%
 - Obrót i Magazynowanie -0,25 -0,28 12%
 - Dystrybucja 0,57 0,58 2%
 - Wytwarzanie 0,04 0,02 50%
 - Pozostałe -0,05 -0,04 20%

 

Konsensus wyników Q2 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 26 lipca 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q2 2017
mediana
Raportowane wyniki PGNiG Q2 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 7,08 7,17 1%
EBITDA Grupy 1,53 1,41 8%
 - Poszukiwanie i Wydobycie 0,89 0,86 3%
 - Obrót i Magazynowanie -0,03 -0,27 8x
 - Dystrybucja 0,68 0,69 2%
 - Wytwarzanie 0,12 0,17 42%
 - Pozostałe -0,06 -0,05 17%

 

Konsensus wyników Q1 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 8 maja 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q1 2017
mediana*
Raportowane wyniki PGNiG Q1 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 12,17 11,65 4%
EBITDA Grupy 2,63 2,77 5%
 - Poszukiwanie i Wydobycie - 1,38 bd
 - Obrót i Magazynowanie - 0,36 bd
 - Dystrybucja - 0,69 bd
 - Wytwarzanie - 0,41 bd
 - Pozostałe - -0,07 bd

* Ze względu na zmianę sposobu raportowania przez Spółkę, wprowadzoną w Q1 2017 r., konsensus nie uwzględnia wyników EBITDA segmentów