Konsensus

Konsensus skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej PGNiG został przygotowany przez Dział Relacji Inwestorskich PGNiG S.A. w oparciu o dane otrzymane od analityków aktywnie pokrywających spółkę. Poniższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny i przedstawia oczekiwania przedstawicieli Domów Maklerskich odnośnie potencjalnych wyników finansowych w oparciu o ich indywidualną interpretację dostępnych danych rynkowych oraz szacunkowych danych operacyjnych opublikowane przez PGNiG S.A. za posrednictwem raportów bieżących.

PGNiG nie odpowiada za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o poniższe informacje.

Konsensus wyników Q4 2017 nie został opublikowany.

 

Konsensus wyników Q3 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 25 października 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q3 2017
mediana
Raportowane wyniki PGNiG Q3 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 6,21 6,08 2%
EBITDA Grupy 1,12 1,08 4%
 - Poszukiwanie i Wydobycie 0,80 0,80 0%
 - Obrót i Magazynowanie -0,25 -0,28 12%
 - Dystrybucja 0,57 0,58 2%
 - Wytwarzanie 0,04 0,02 50%
 - Pozostałe -0,05 -0,04 20%

 

Konsensus wyników Q2 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 26 lipca 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q2 2017
mediana
Raportowane wyniki PGNiG Q2 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 7,08 7,17 1%
EBITDA Grupy 1,53 1,41 8%
 - Poszukiwanie i Wydobycie 0,89 0,86 3%
 - Obrót i Magazynowanie -0,03 -0,27 8x
 - Dystrybucja 0,68 0,69 2%
 - Wytwarzanie 0,12 0,17 42%
 - Pozostałe -0,06 -0,05 17%

 

Konsensus wyników Q1 2017 został przygotowany na podstawie danych otrzymanych do 8 maja 2017 r. i uwzględnia prognozy analityków 6 instytucji.

w mld zł Konsensus Q1 2017
mediana*
Raportowane wyniki PGNiG Q1 2017 Różnica
Przychody ze sprzedaży 12,17 11,65 4%
EBITDA Grupy 2,63 2,77 5%
 - Poszukiwanie i Wydobycie - 1,38 bd
 - Obrót i Magazynowanie - 0,36 bd
 - Dystrybucja - 0,69 bd
 - Wytwarzanie - 0,41 bd
 - Pozostałe - -0,07 bd

* Ze względu na zmianę sposobu raportowania przez Spółkę, wprowadzoną w Q1 2017 r., konsensus nie uwzględnia wyników EBITDA segmentów