Konferencja klimatyczna w Poznaniu w 2008 roku

Podczas Konferencji Klimatycznej COP 14, która odbyła się w grudniu 2008 r. w Poznaniu firma PricewaterhouseCoopers Polska wraz z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) oraz the International Chamber of Commerce (ICC) miała przyjemność być współorganizatorem, spotkania „Business Day", które odbyło się 9 grudnia.

Celem tego wydarzenia było zarówno poinformowanie uczestników o działaniach realizowanych przez firmy i rządy w zakresie ochrony klimatu  jak i zaprezentowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tematyka podejmowana przez uczestników „Business Day" obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: bardziej efektywne integrowanie krajów rozwijających się, realizacja celów stojących przed krajami unii europejskiej (Założenia polityki 20/20/20), czy skuteczniejsza realizacja celów z Kioto. Dyskusje obejmujące m.in. powyższe tematy zebrano w cztery bloki tematyczne:

  • efektywność energetyczna,
  • rozwój technologii i ich rozmieszczenie,
  • rynek handlu emisjami oraz finansowanie,
  • sektorowe podejście do problematyki zmian klimatycznych.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się prezesi międzynarodowych firm, w tym m.in. Lars Josefsson z Vattenfall i Michael Zarin z Vestas oraz firm operujących na rynku polskim m.in. Paweł Sudoł Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej i Kay Borchelt, członek zarządu EWE. Ponadto ważnymi uczestnikami spotkania byli Bjorn Stigson i Guy Sebban prezesi organizacji WBCSD i ICC, zajmujących się między innymi tematyką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Warto wspomnieć o licznych reprezentantach organizacji branżowych i organizacji pozarządowych. Należy podkreślić, że tego dnia w dyskusjach uczestniczyli także przedstawiciele polskiego rządu m.in. z Ministerstwa Gospodarki

Podsumowując sesję "Finansowanie i inwestycje" globalny leader ds. zmian klimatycznych i handlu uprawnieniami do emisji z PricewaterhouseCoopers, Richard Gledhill, podkreślił wagę wyzwań stojących obecnie przed biznesem, w związku ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność realizowania długofalowych strategii, także w czasie kryzysu gospodarczego. Richard Gledhill zwrócił także uwagę, iż „międzynarodowe spotkanie takiej wagi odbywające się w Polsce niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia świadomości i zrozumienia złożoności zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi w kontekście krajowym i globalnym. Firmy i przedsiębiorstwa coraz częściej stają w sytuacji, w której muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zmianami klimatycznymi. Dla wielu organizacji coraz bardziej istotne staje się przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie ryzyk i szans, jak również zakresu działań podejmowanych w odpowiedzi na dynamiczne zmiany otoczenia".

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PricewaterhouseCoopers

Zobacz również: