Koncert charytatywny „Po Drodze” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Charytatywny cel koncertu to wsparcie akcji "Zbuduj z nami windę". Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży biletów zasilił zbiórkę funduszy na zakup i montaż windy. Beneficjentem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.