Informacja nt. Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

3 października 2018 r. na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowano Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE [link] (dalej: Komunikat).

W Komunikacie stwierdzono, że wynikający z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego „okres przejściowy obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (zagwarantowany w harmonogramie uwalniania cen gazu do 31 grudnia 2023 r.) powinien dotyczyć wszystkich przypadków, gdy zakup gazu dokonywany jest wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. To z kolei oznacza, że sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie zarówno gdy (1) odbiorcą jest mieszkaniec domu jednorodzinnego jak również w przypadku, gdy (2) w imieniu odbiorców w gospodarstwach domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Przy czym w drugim z wymienionych przypadków obowiązek stosowania w rozliczeniach cen zatwierdzanych przez organ regulacyjny dotyczy wyłącznie ilości gazu nabywanego w sytuacji, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe.”

Ponadto w Komunikacie stwierdzono, że „w przypadkach, gdy paliwo gazowe kupowane przez odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła, wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych w budynku, rozliczenia winny być dokonywane zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez Prezesa URE w taryfie. Natomiast, gdy paliwo gazowe jest nabywane w celach innych niż w zakresie obsługi gospodarstw domowych w tym budynku nie ma obowiązku rozliczania tej części kupionego gazu wg cen taryfowych, zatwierdzonych przez Prezesa URE. Nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń po cenach taryfowych także w sytuacji, gdy nabywane paliwo gazowe jest wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.”

Podmioty, które spełniają kryteria określone w Komunikacie, powinny pisemnie poinformować PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. o tym fakcie.
  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby rozliczeń z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) pdf 563.04 kB
zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.