W 2008 r. podsumowaliśmy 5-letnią współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 w ramach Otwartych Działań Twórczych. W związku z tym w Salonie Wystaw odbył się specjalny, jubileuszowy wernisaż. Oprócz tego gościliśmy artystów z "Domu Harcerza", którzy zaprezentowali swoje prace, a także kontynuowaliśmy cykl wystaw pod nazwą "Ludzie z pasją podróżowania". Byliśmy również organizatorem wernisażu wystawy "Hobby pracowników". Jak się okazało, wśród naszych kolegów i koleżanek z zakładu, znajdują się utalentowani artyści...