KGZ Kościan-Brońsko nagrodzona tytułem "Bezpieczny Oddział"

Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko została laureatem konkursu "Bezpieczny Oddział" organizowanego przez Kapitułę Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego" działającą przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dyrekcja Oddziału podjęła decyzję o wyborze KGZ Kościan-Brońsko jako naszego przedstawiciela w konkursie, mając na uwadze wysoki poziom bezpieczeństwa pracy na kopalni. Dzięki nowoczesnej technologii oraz zaangażowaniu kierownictwa i załogi kopalni, od ponad 12 lat praca obiektu przebiega bez awarii oraz zakłóceń w dostawach gazu ziemnego do odbiorców. Rozwiązania techniczne i organizacyjne, a przede wszystkim codzienne dobre praktyki w zakresie BHP, czynią Kopalnię Gazu Ziemnego-Brońsko liderem w zakresie bezpieczeństwa pracy w branży górnictwa otworowego.

Przy wyborze kandydatur przez kapitułę konkursu uwzględniane były szczególne osiągnięcia oddziałów zakładu górniczego wykraczające poza zakres zwykłych obowiązków, zaangażowanie w dziedzinie bhp oraz działania w zakresie bezpieczeństwa pracy obejmujące pozostałych pracowników zakładu. Kapituła konkursu doceniła rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz codzienne zaangażowanie kierownictwa i załogi kopalni w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Uhonorowanie kopalni miało miejsce podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach 6 grudnia 2013 r. Dyplom uznania oraz statuetkę patronki górników Świętej Barbrary odebrali w imieniu naszego Oddziału zastępca dyrektora eksploatacji ds. wydobycia Grzegorz Kawka oraz kierownik wyróżnionej kopalni Józef Koźbiał.