Jubileusz Żuchlowa

Kopalnia Gazu Ziemnego Żuchlów pracuje od 35 lat. Z tej okazji 26 września odbyło się sympozjum naukowe.
W programie sympozjum znalazł się referat na temat struktury geologicznej złoża Żuchlów prezentowany przez Bartosza Klaczkowskiego oraz prezentacja multimedialna przedstawiona przez kierownika kopalni Janusza Dubisa, obejmująca zarys historyczny kopalni, przebieg eksploatacji oraz zakres prac modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących tej jednostki.
 
Wykład na temat przyszłości eksploatacji Kopalni Gazu Żuchlów przedstawił kierownik Ośrodka Kopalń Góra Wiesław Durbajło.
Z okazji jubileuszu wyróżnieni zostali pracownicy kopalni: Maria Nowak, Leszek Rajek, Bartosz Klaczkowski, Paweł Chojnacki, Andrzej Jurek, Ryszard Kucharski, Władysław Leśniewski, Mieczysław Fogt, Stanisław Krajewski, Marek Żukowski, Jan Terebecki i Krzysztof Jóźwiak. W imieniu Dyrektora Oddziału listy gratulacyjne wręczył zastępca Dyrektora ds. utrzymania ruchu Andrzej Rajczak.
Gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnych spokojnych lat pracy wszystkim pracownikom KGZ Żuchlów.