Informacje ogólne

Działalność normalizacyjna w GK PGNiG obejmuje działania związane z organizacją i prowadzeniem prac normalizacyjnych zgodnie z potrzebami GK PGNiG w obszarze gazownictwa i górnictwa naftowego.

Przedstawiciele GK PGNiG uczestniczą w pracach normalizacyjnych zarówno na szczeblu zakładowym, krajowym jak i europejskim, co daje możliwość zgłaszania propozycji prac oraz uczestniczenia w opiniowaniu i opracowywaniu zakładowych, krajowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych w ww obszarze.

Koordynacja i prowadzenie zagadnień związanych z działalnością normalizacyjną dla potrzeb GK PGNiG zostały przypisane do Działu Metrologii, Analiz Technicznych i Normalizacji, PGNiG SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.