III Bieg do kariery

Po raz trzeci wzięliśmy udział w grze miejskiej studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego "Bieg do kariery". Sześć zespołów w siedzibie przy ul. Kingi rozwiązywało 14 maja przygotowane przez nas zadania.

Studenci mieli na swojej trasie kilka punktów kontrolnych w instytucjach, których znajomość może przydać się im po zakończeniu studiów. Były to m.in. Urząd Statystyczny, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Nasze zadania związane były z tym, co w pracy i karierze bardzo ważne, czyli z rodzajami umów o pracę i wynagrodzeniem.

Finał Biegu miał miejsce w hotelu Dana SPA, nagrody wręczał Prorektor ds. studentów UZ Wojciech Strzyżewski.

Najlepszą drużyną okazali się GERMATYCY w składzie: Agnieszka Czarnecka WH, Edyta Filipek WMIE, Weronika Filipek WH, Monika Nowak WH i Mariusz Sudzik WMIE. Oprócz nagród rzeczowych wywalczyli sobie możliwość odbycia praktyki w naszym Oddziale.