Historia Złoża Rybaki

Historia Złoża Rybaki

Otworem Rybaki-1 odkryto w 1961 r. pierwsze na Niżu Polskim złóże ropy naftowej.

Historia górnictwa naftowego na Niżu Polskim liczy sobie już pół wieku – w tym roku Oddział PGNiG w Zielonej Górze świętuje jubileusz 50-lecia odkrycia pierwszego złoża ropy naftowej na tych terenach.

Najważniejszym punktem zwrotnym w poszukiwaniach w Polsce północno-zachodniej było złoże Rybaki-1, z którego późną jesienią ‘61 pracownicy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Pile wyeksploatowali pierwszą baryłkę ropy. Projekt robót geologicznych w zachodniej części monokliny przedsudeckiej, w którym jako pierwsze wiercenie geologiczne zaprojektowano wiercenie otworu Rybaki-1, wykonało w 1960 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Poszukiwania Naftowe w Krakowie.

W ten sposób mała wioska Rybaki w okolicach Krosna Odrzańskiego (w powiecie Krosno Odrzańskie w dawnym województwie zielonogórskim, obecnie lubuskim) stała się sławna na całą Polskę, budząc duże nadzieje na ropę. Intensywne prace poszukiwawcze i eksploatacja na tych terenach stały się przyczynkiem do stworzenia w 1968 r. Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych – czyli dzisiejszego Oddziału PGNiG w Zielonej Górze.

 

W ramach obchodów 50-lecia górnictwa naftowego na Niżu Polskim planujemy m.in.:

  • organizację konferencji naukowo-technicznej,
  • przygotowanie wystawy pt. "Rozwój górnictwa naftowego na Niżu Polskim - od Rybaków do LMG",
  • serię artykułów prasowych poświęconych odkryciu złoża Rybaki i quiz wiedzowy na ten temat,
  • mecz piłkarski rozegrany przez przedstawicieli firmy z Klubem Sportowym Rybaki.

O wszystkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.