Happening na Placu Bohaterów - Otwarte Działania Twórcze

Wydarzenie - aktywnie wspierane przez nasz Oddział - odbyło się 5 czerwca. Tegoroczny happening zorganizowano pod hasłem "Polska, kraj nad Wisłą". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Otwarte Działania Twórcze to międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy realizowany od roku 2004 przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Upośledzonych „TACY SAMI”. Projekt skupia wokół siebie młodzież z różnych środowisk. Zaprosiliśmy do współpracy nauczycieli i młodzież z zielonogórskich szkół: Zespołu Szkół Plastycznych, I Liceum Ogólnokształcącego, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, Gimnazjum nr 1, Medycznego Studium Zawodowego, Zespołu Szkół Technicznych, Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
W trakcie czternastu edycji projektu organizowano cyklicznie integracyjne warsztaty plastyczne, happeningi w centrum miasta, wernisaże oraz atrakcyjne wycieczki. Myślą przewodnią Otwartych Działań Twórczych jest tworzenie grup integracyjnych z udziałem młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i zdobywanie elementarnej wiedzy o kolejnym poznawanym kraju Unii Europejskiej. Celem działań projektowych jest promowanie postaw prospołecznych, umacnianie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności, kształtowanie postaw empatii i odruchu niesienia pomocy osobom potrzebującym. Staramy się przygotować środowisko lokalne na przyjęcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyczulamy na ich problemy intelektualne i społeczne. Partnerem projektu od samego początku jest Oddział w Zielonej Górze.