Górnik w przedszkolu/szkole 2017

To już ósma edycja akcji, która bije kolejny rekord. Podczas spotkań edukacyjnych „Górnik w przedszkolu/szkole” z najmłodszymi brało udział aż 151 wolontariuszy oraz ponad 17000 dzieci z 228 szkół i przedszkoli we wszystkich pięciu województwach, w których prowadzi działalność PGNIG SA Oddział w Zielonej Górze.

Podczas tegorocznej akcji odbyły się wyjątkowe spotkania. W trakcie jednego z nich - w Górze - prelegentom i słuchaczom towarzyszyła ekipa telewizyjna przygotowująca materiał specjalny. Najmłodsi po spotkaniu chwalili się przed kamerą wiedzą na temat górnictwa naftowego, czego efekty można było zobaczyć podczas akademii barbórkowej w zielonogórskim teatrze.

Kolejnym nietypowym spotkaniem była prelekcja odbywająca się w budynku Zielonogórskiego Oddziału. Powstała tu audycja radiowa „Górnik w Zielonej Górze”, prezentowana na antenie Radia Zachód. Małych słuchaczy przywitał Dyrektor Oddziału Krzysztof Krupiński, a zajęcia poprowadzili Zbigniew Wantuch z Działu Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Dorota Mundry, Jolanta Pietras i Magda Golubska z Działu Komunikacji i PR.

Każda wizyta była dla dzieci nie lada wydarzeniem, czego dowodem są laurki jakie otrzymali górnicy w podziękowaniu za prelekcje. Galowy mundur oraz pióropusz w górniczym czako jest atrakcją samą w sobie, szczególnie w województwach zachodniopomorskim czy pomorskim, gdzie górnicze tradycje kojarzone są z odległym Śląskiem.

W trakcie spotkań padały nietypowe i ciekawe pytania od najmłodszych, którzy chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o pracy gościa, a także o działalności kopalń ropy naftowej oraz gazu ziemnego.  „Po co górniczy mundur ma tyle guzików?”, „Ile diamentów można wykopać w jeden dzień?”, „Dlaczego mundur jest czarny?” Z tymi i wieloma innymi pytaniami dzieci radzili sobie skutecznie wolontariusze.