Górnik w przedszkolu/szkole 2015!

„Górnik w przedszkolu i szkole” to coroczna akcja realizowana przez zielonogórski Oddział PGNiG SA. Opiera się ona na wolontariacie pracowniczym, czyli wspieranym przez pracodawcę programie umożliwiającym pracownikom dobrowolny udział w działaniach realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Będąc największym tego typu przedsięwzięciem w PGNiG, stała się jednym z filarów strategii społecznego zaangażowania firmy.

Kierowana do najmłodszych akcja ma charakter edukacyjny. W okresie jej trwania, ubrani w galowe mundury górnicze, a także wyposażeni w prezentacje multimedialne, upominki oraz słodycze pracownicy jednostek Oddziału spotykają się z wychowankami przedszkoli i szkół na terenie pięciu województw północnej i zachodniej Polski (obszar działania Oddziału w Zielonej Górze). Dla dzieci jest to szansa spotkania się z prawdziwym górnikiem i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Wolontariusze opowiadają m.in. o istocie codziennej pracy górnika naftowego, historii i rozwoju przemysłu naftowego oraz procesie wydobycia ropy i gazu. Przybliżają najmłodszym sylwetkę Ignacego Łukasiewicza, pokazują jak wygląda kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego i razem z dziećmi zastanawiają się, do czego służyła lampa naftowa i dlaczego górnik naftowy nie schodzi pod ziemię?

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem, dostarczając zaangażowanym górnikom powody do satysfakcji. Od dwóch lat akcja prezentowana jest jako „dobra praktyka” w raporcie społecznym wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Górnik w przedszkolu i szkole 2015

  • Liczba wolontariuszy: 131

  • Liczba dzieci: ponad 15 tysięcy

  • Liczba zaangażowanych placówek edukacyjnych: 215

  • Zasięg akcji: 5 województw