Grupa Kapitałowa PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 22 października 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz 30 spółek, w tym:

  • 20 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem PGNiG SA,
  • 10 spółek pośrednio zależnych od PGNiG SA.

> Dane teleadresowe spółek GK PGNiG