GeoTalent

Celem programu GeoTalent jest podnoszenie kwalifikacji studentów w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Poprzez bezpośredni transfer specjalistycznej wiedzy chcemy ułatwić studentom start zawodowy, dopasowując ich kompetencje do oczekiwań biznesu.

Program GeoTalent realizowany jest obecnie we współpracy z trzema uczelniami partnerskimi:

Akademią Górniczo Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie:

  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

 

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

 

Uniwersytetem Warszawskim:

  • Wydział Geologii.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej www.geotalent.pl oraz w mediach społecznościowych: na Facebooku, LinkedIn oraz Instagramie.