Dziękujemy za Dar Krwi na Barbórkę

Akcja krwiodawcza przed biurowcem Oddziału przy ul. Boh. Westerplatte w Zielonej Górze odbyła się w czwartek 13 grudnia. Zebraliśmy 7,2 litrów krwi! Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się oddać to, co najcenniejsze...

W Salonie Wystaw można było nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni, wolontariusze PCK i przedstawiciele firmy Sela sp. z o.o. Oprócz tego można było zmierzyć ciśnienie i porozmawiać z dietetykiem. Było warto, bo uczestnicy spotkania uświadomili sobie jak wiele mitów, związanych z ratownictwem medycznym i pierwszą pomocą, funkcjonuje w świadomości społecznej. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i organizatorom (ratownikom medycznym, pracownikom Exalo, firmy Sela sp. z o.o. i przedstawicielom PCK), którzy zdecydowali się na udział w naszej akcji!