Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego dziękują za pomoc

18 listopada przekazaliśmy zielonogórskiemu Pogotowiu Opiekuńczemu paczki ze smakołykami, środkami higieny oraz drobnymi upominkami. Dary, które ofiarowali nasi pracownicy, wręczyliśmy Dyrektorce Placówki, pani Marzenie Pawlinow.

Podczas zbiórki zebraliśmy bardzo dużo środków higieny osobistej i przyborów szkolnych, których brakuje w Pogotowiu. Do dzieci i młodzieży trafią też prezenty mikołajkowe: słodycze, gry i książki.