Od początku istnienia indeksu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w tej elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.

Od 19 listopada 2009 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest w elitarnej grupie spółek notowanych w ramach RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdowym indeksie firm odpowiedzialnych społecznie.

Respect Index po raz dziewiąty

Giełda Papierów Wartościowych po raz dziesiąty ogłosiła listę spółek Respect Index, pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA znalazło się ponownie w tej elitarnej grupie.  

W tej edycji grono firm Respect Indexu liczy 25 podmiotów.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od grudnia 2016 r.

Projekt RESPECT Index jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. PGNiG w Respect Index notowane jest od jego pierwszej edycji czyli od listopada 2009 roku.