Katarzyna Mróz

Koordynator ds. CSR

E katarzyna.mroz@pgnig.pl

 

W sprawach zwiazanych z obsługą klienta, reklamacjami, etc. skonataktuj się z właściwym Biurem Obsługi Klienta