Kodeks etyki i zasady postępowania

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Etyki oraz Kodeksem odpowiedzialnego pozyskiwania gazu z łupków i ropy naftowej, które wyznaczają standardy postępowania pracowników PGNiG w codziennej pracy, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.
 

Pełnomocnik ds. etyki

Pełnomocnikiem ds. etyki w PGNiG SA jest Pan Jan Anysz, powołany Uchwałą Zarządu PGNiG SA Nr 20 z dnia 21.01.206 r. Pełnomocnik ds. etyki dba o promocję postaw etycznych w PGNiG SA, a także monitoruje przestrzeganie Kodeksu etyki poprzez przyjmowanie i ocenę zasadności zgłoszeń o naruszeniu zasad etyki. Współpracuje także z Komitetem ds. etyki i Pełnomocnikami ds. etyki z innych podmiotów GK PGNiG.
 
Pan Jan Anysz pracuje w branży gazowniczej od 45 lat. Wielokrotnie był przedstawicielem pracowników w Radach Pracowniczych,  Nadzorczych, a także był Prezesem Zarządu wybranym przez pracowników. Obecnie pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa na stanowisku Pełnomocnika ds. Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa, jest również Doradcą Zarządu spółki. Jego doświadczenie w zajmowaniu się przez wiele lat sprawami pracowniczymi będzie kluczowym elementem mającym bezpośredni wpływ na wypełnianie zadań Pełnomocnika ds. etyki.

Kodeks etyki PGNiG to ...

... ogólne przedstawienie zasad moralnych, ideałów etycznych, ważnych dla kultury organizacyjnej PGNiG SA, stanowiących podstawę budowania trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Formułuje wyjściowe wartości, które powinny wzmacniać proces kształtowania etycznego środowiska i wzajemnego zaufania w spółce PGNiG SA.

Kodeks Etyki PGNiG - kliknij tutaj

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania gazu z łupków i ropy naftowej PGNiG

Dotyczy on kształtowania relacji ze społecznościami lokalnymi – mieszkańcami terenów, na których podejmujemy lub planujemy podjąć działania poszukiwawcze i wydobywcze.

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania gazu z łupków i ropy naftowej PGNiG SA  - kliknij tutaj