Raporty

Od kilkunastu lat służby ochrony środowiska PGNiG przygotowują obszerne coroczne raporty środowiskowe na potrzeby wewnętrzne całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Zawarte w nich dane środowiskowe zestawiane są w grupy tematyczne powiązane odpowiednio z konkretnym rodzajem oddziaływania środowiskowego oraz z określonym elementem środowiska.

Zakres opracowania uwzględnia wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska - prawne, inwestycyjne, ekonomiczne, systemów zarządzania środowiskowego oraz wdrażanie nowych technologii. W 2007 roku po raz pierwszy opublikowany został zewnętrzny, dostepny dla wszystkich raport środowiskowy, a od roku 2008 kwestie związane z ochroną środowiska zostały włączone w raporty społeczne PGNiG.

Raporty dostępne są tutaj