Materiały pokonferencyjne

IV konferencja z cyklu "Odpowiedzialna Energia" pt. "Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy".

Prowadzący: Cezary Szymanek

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes PGNiG SA

Olga Grygier-Siddons, Prezes PwC Polska

Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa

Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego

PANEL DYSKUSYJNY

Konflikty energetyczne  – przyczyny, mechanizm powstawania, sposoby pracy - prowadzenie Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • dr Andrzeja Kassenberga - Prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju
 • Magdaleny Kostulskiej - Przedstawiciela UNDP
 • dr Piotra Stankiewicza  - Adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • dr Roberta Szweda - Starszego Wykładowcy w Katedrze Kultury Medialnej na KUL

Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego

Poszukiwania gazu z łupków – perspektywa europejska

Izabela Albrycht, Prezes Intytutu Kościuszki

Społeczności lokalne wobec łupkowej gorączki - amerykańskie "success story" i polskie oczekiwania

PANEL DYSKUSYJNY

Jak z powodzeniem realizować projekty energetyczne z korzyścią dla kraju, społeczności lokalnych i biznesu - prowadzenie Irena Pichola, PwC Polska

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Pawła Olechnowicza, Prezesa Zarządu Grupy Lotos
 • Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, Prezesa Zarządu PGNiG SA
 • Joanny Schmid, Wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Tauron
 • Ryszarda Świlskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego

Prof. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, prodziekan Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Poszukiwania gazu z łupków: społeczny wymiar

PANEL DYSKUSYJNY

Dialog i współpraca  – jak pogodzić interesy firm i lokalnych społeczności? -  prowadzenie Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny z udziałem:

 • Henryka Doeringa, Wójta Gminy Krokowa
 • Karola Mojkowskiego, Przedstawiciela Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 • René Zimmer'a, Independent Institute for Environmental Issues (UfU)
 • Prof. Anny Gizy-Poleszczuk, socjologa, prodziekana Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych

Irena Pichola, PwC Polska

Jak firmy energetyczne realizują idee zrównoważonego rozwoju? – prezentacja działań sygnatariuszy Deklaracji

Podpisanie Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce przez 3 nowych Sygnatariuszy

 • Aurelian Oil & Gas Poland
 • Talisman Energy Polska
 • Strzelecki Energia Sp. z o.o.